Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT - BTC - BLĐTBXH

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT - BTC - BLĐTBXH: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In