Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 18/11/2015 quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội và cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

Sign In