Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán người năm 2018

( Cập nhật lúc: 30/01/2018  )

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán người năm 2018

 

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tác giả:  adminld
Nguồn: 
Sign In